Girls Varsity Field Hockey V. Mercy High School Saturday, September 8

Jordyn Carlson, Sports Reporter